Cloud hosting i cloud serveri

Tri najvažnija rešenja koja mCloud nudi su sledeća:

Cloud Hosting – hosting za web sajt sa jedinstvenom IP adresom u Srbiji, garantovanim resursima i kontrolnim panelom podešenim za brzi start. Nema ograničenja u broju sajtova, baza, email naloga, a drugi korisnici ne mogu da utiču na rad sajta kao što je to slučaj kod shared hostinga. Cloud Hosting je namenjen dosadašnjim korisnicima shared (deljenih) hosting usluga, koji očekuju najbolji kvalitet. Klijent zapravo dobija virtuelni server sa garantovanim resursima i održavanjem po ceni shared hostinga.

Cloud Server – brzi SSD virtuelni serveri sa Windows ili Linux operativnim sistemom, uz izbor željenog templejta ili preinstaliranimsofverom (LAMP, cPanel, Sentora panel i drugo)

Cloud Data Centar – virtuelni data centar za naprednije korisnike. Klijent zakupljuje resurse i samostalno kreira virtuelne servere na njemu, raspodeljujući kako želi broj CPU-ova, RAM memoriju, veličinu i tip diskova, prostor za bekap, brzinu mrežnog interfejsa, količinu Internet saobraćaja i broj IP adresa. Idealno rešenje za zahtevne poslovne korisnike ili vlasnike velikih sajtova.