Optimizacija tekstova za strano tržište – Prevod i SEO

prevod tekstova i SEO

Uspeh Vaše firme zavisi između ostalih faktora i od Vašeg sajta. Dakle, da bi Vaš sajt imao uspeha na stranom tržištu i da bi Google algoritam počeo da ga prepoznaje i bolje rangira Vaš sajt, što Vam samim tim donosi bolju vidljivost i mogućnost za nove klijente, Vaš tekst mora biti dobro optimizovan za to tržište.

Konkretno, nije dovoljno bilo kako prevesti tekst, već je potrebno istražiti tržište i prilagoditi odn. optimizovati taj tekst. Optimizaciju teksta vrše prevodilac i SEO stručnjak tako što prevodilac sastavlja listu reči istog ili sličnog značenja za pojedine pojmove iz teksta a SEO stručnjak pretražuje Google i pravi analizu reči koje se više upotrebljavaju i kucaju na pretraživačima. Nakon toga zajedno odlučuju koji su termini prikladniji za tekst i naravno kada smo u mogućnosti tekst uvek pregleda govornik maternjeg jezika na koji je tekst preveden.

U praksi nakon završene optimizacije teksta, taj isti tekst će bolje početi da se rangira na pretraživačima kao što je Google i dovešće do toga da sve više i više ljudi vide Vaš tekst, zadrže se na Vašoj stranici da ga pročitaju i što je najvažnije poželeće da Vas imaju za saradnika i da sklope posao sa Vama. Ovo je posebno bitno kod malih biznisa kojih je danas sve više i koji žele da se dokažu i da stvore ime ne samo na domaćem tržištu nego i na stranim tržištima. Uz pomoć dobro optimizovanog teksta počećete da osvajate evropska tržišta jedno po jedno.

Naš tim prevodilaca i SEO stručnjaka može optimizovati za Vas sledeće vrste tekstova:

tekstove za Vaš sajt
tekstove za Vaš blog
reklame i oglase (npr. AdWords)
Instagram i Facebook postove
tekst za Vašu LinkedIN stranicu
Opis videa na YouTube-u
meta opise Vaših stranica

Naš jednistveni tim od prevodilaca i SEO strulnjaka može Vas dovesti do ostvarenja Vaših snova i do proširenja Vašeg biznisa ili bloga. Ne oklevajte da nas kontaktirate ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa našim poslovanjem i ponudama ili ukoliko imate bilo kakve nedoumice u vezi sa funkcionisanjem Vašeg sajta, Google i Instagram algoritama itd. Mi smo tu 24/7 na raspolaganju.